duminică, 3 aprilie 2011

Raport narativ al catedrei de limba engleza


 
Raport narativ al Catedrei de limba engle
Semestrul I, an şcolar 2010-2011

1.    Componenţa catedrei

Prof. Tudor Profira Cristina TITULAR
Prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa TITULAR
Prof. Bilan Alina Sînziana TITULAR
Prof. Jucan Daniela TITULAR
Prof. Boicu Budu Ingrid TITULAR
Prof. Sabău Lupaşc Diana Oana SUPLINITOR
Prof. Varvaroi Simona COMPLETARE
Prof. Cojoleancă Raluca Elena COMPLETARE

 1. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare

-          realizarea de activităţi suplimentare pentru performanţă – pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri şi olimpiade – toţi membrii catedrei
-          realizarea de activităţi suplimentare pentru performanţă – pregătirea elevilor în vederea obţinerii certificatului Cambridge şi însoţirea acestora la testare –prof. Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
-          organizarea etapelor pe şcoală şi locală ale olimpiadei de limba engleză – toţi membrii catedrei
-          elaborarea de propuneri de subiecte pentru faza locală a olimpiadei – prof. Bilan Alina Sînziana, prof. Tudor Profira Cristina, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
-          însoţirea elevilor şi evaluarea tezelor la faza judeţeană a olimpiadei de limba engleză – prof. Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa, prof. Bilan Alina Sînziana, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana
-          implicarea elevilor şi organizarea concursului Evaluare în educaţie – etapa I – 13 noiembrie 2011 – prof. Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana, prof. Strat Ştefania, prof. Jucan Daniela – 26 ianuarie 2011
-          implicarea elevilor în toate fazele Olimpiadei de limba engleză – toţi membrii catedrei
-          implicarea elevilor în concursul Cangurul lingvist
-          organizarea concursului Cangurul lingvist – prof. Bilan Alina Sînziana, prof. Boicu Budu Ingrid, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana
-          activitate de traducere şi interpretariat în vederea accesării de către elevi a informaţiilor în cadrul proiectului SES – experţi din Germania – prof. Boicu Budu Ingrid, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana
-          atragerea elevilor în activităţi specifice disciplinei:
 1. constituirea fondului de carte în limba engleză la CDI şi asigurarea unui program de acces – prof. Jucan Daniela
 2. intermedierea unei donaţii de carte în limba engleză prin colaborarea personala cu Dl. John Korst de la firma A Thousand Books din SUA
-          aplicarea cunoştinţelor de limbă spaniolă dobândite de elevi în cadrul orelor CDŞ în activităţile desfăşurate în parteneriat cu Colegiul Petru Rareş Suceava – prof. Strat Ştefania
-          implicarea elevilor în realizarea unor sarcini de lucru în cadrul parteneriatului cu Consiliul Britanic – toţi membrii catedrei
-          înscrierea trupelor de teatru în limba engleză în vederea participării la concursuri în 2011 : AS WE ARE – concursul TEATRU SUB CASTANI  Iaşi, GOOD MOURNING – concursul MAGIC FEST Suceava – prof. Sabău Lupaşc Diana Oana
-          implicarea elevilor în activităţi extracurriculare:
 1. Spectacolul concurs Miss and Mister Boboc – 28 octombrie 2010 – prof. Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa, prof. Bilan Alina Sînziana
 2. Proiectul ASPEN – 3 octombrie 2010 – prof Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
 3. Proiectul SCROLL cu tutori scoţieni – august 2010 – prof. Tudor Profira Cristina, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
 4. Testare Cambridge, sesiunea  decembrie, 2010, Iaşi – prof. Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
 5. Crearea în colegiu a Centrului de pre-testare Cambridge, care va avea prima pretestare în luna martie – prof. Tudor Profira Cristina
 6. Întâlnirea informativă pentru elevii care doresc să studieze în Anglia sau alte ţări din UE, în colaborare cu ONG-ul EDU-MAX.- prof. Tudor Profira Cristina
 7. Zilele Colegiului – 25 – 28 octombrie 2010 – prof. Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa, prof.Bilan Alina Sînziana, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana
 8. Coordonarea activităţii Consiliului elevilor – prof. Tudor Profira Cristina
 9. Proiectul „ Şi copiii pot fi generoşi– prof. Tudor Profira Cristina
 10. activităţi în cadrul parteneriatului cu şcolile din Szamotuly, Polonia şi Rezina, Republica Moldova – prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana
 11. Ziua Europeană a Limbilor – 26 septembrie 2010 – toţi membrii catedrei
 12. Ziua porţilor deschise – 27 septembrie 2010 – prof. Tudor Profira Cristina
 13. HALLOWEEN – 26 octombrie 2010 – prof. Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa, prof. Sabău Lupaşc Diana Oanaprof. Jucan Daniela, prof. Bilan Alina Sînziana, prof. Strat Ştefania
 14. THANKSGIVING DAY - 26 noiembrie 2010 – clasa a 7-a Aprof. Sabău Lupaşc Diana Oana
 15. Sărbătorile de Crăciun – 22 decembrie 2010 – clasa a 5-a A – prof. Strat Ştefania, clasele a 12-a – prof. Tudor Profira Cristina, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa, prof. Bilan Alina Sînziana
 16. Excursie la Sălătruc -12-14 noiembrie 2010, clasa a 10-a G – prof. Sabău Lupaşc Diana Oana
 17. Excursie pe Rarău -5-7 noiembrie 2010 , clasele a 12-a – prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa
-          realizarea unor activităţi de orientare şcolară în cadrul orelor de consiliere şi a unor vizite în centre de învăţământ superior : prof. Bilan Alina Sînziana, vizită la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management (Univ. Ştefan cel Mare, Suceava)- 12 noiembrie 2010

3.     Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare pe discipline (începând cu faza judeţeană)


Olimpiada de limba engleză

Nr. crt.
Etapa
Nr. de premii/menţiuni
Clasa
1.
judeţeană
2 menţiuni
a 9-a
2.
judeţeană
1 menţiune
a 10-a
3.
judeţeană
1 premiu II, 3 menţiuni
a 11-a
4.
judeţeană
1 premiu III, 2 menţiuni
a 12-a

4.    Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare prevăzute în Calendarul activităţilor educative (începând cu faza judeţeană)

Concursul naţional Evaluare în educaţie – etapa I – 13 noiembrie 2010

Nr. crt.
Etapa
Nr. de premii/menţiuni
Clasa
1.
judeţeană
3 premii, 1 menţiune
a 9-a
2.
judeţeană
3 menţiuni
a 10-a
3.
judeţeană
1 premiu, 3 menţiuni
a 11-a
4.
judeţeană
2 premii, 1 menţiune
a 12-a
5.
naţională
1 premiu, 1 menţiune
a 12-a


5.    Activitatea ştiinţifico-metodică  

- toţi membrii catedrei au participat la şedinţele comisiei metodice
- toţi membrii catedrei au participat la activitatea de cerc desfăşurată la Şcoala cu clasele I – VIII Comăneşti, - prof. Mihalachi Liliana – 20 octombrie 2010
- participarea la cursul „ Dezvoltare de competenţe cheie în comunicare în limba engleză   pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii “( evaluarea va fi în luna martie) – prof. Tudor Profira Cristina
- evaluator Olimpiada Naţională de limba engleză – vacanţa intersemestrială – prof. Tudor Profira Cristina
- obţinerea certificatului de examinator naţional ECL (European Consortium for the certificate of Attainament in Modern Languages) -6.09. 2010  la limba spaniolă – prof. Strat Ştefania
- Inspecţia Curentă 2 - 16 noiembrie 2010, prof. Sabău Lupaşc Diana Oana – insp. Agachi Monica
- inspecţia IC1 la Scoala cu clasele I- VIII din Ilişeşti – prof. Metodist Tudor Profira Cristina
- inspecţie în cadrul Săptămânii calităţii (13 – 18 decembrie 2010) - prof. Bilan Alina Sînziana – prof. metodist Tudor Profira Cristina
- Inspecţia Curentă 2 - 16 noiembrie 2010, prof. Jucan Daniela - insp. Agachi Monica, prof. metodist Cîmpan Brînduşa Luminiţa
- inspecţie în cadrul Săptămânii calităţii (13 – 18 decembrie 2010 ) – prof. Jucan Daniela – prof. metodist Tudor Profira Cristina
- inspecţie în cadrul Săptămânii calităţii (13 – 18 decembrie 2010 ) – prof. Boicu Budu Ingrid – prof. metodist Cîmpan Brînduşa Luminiţa
- obţinerea unui grant Comenius pentru aprilie 2011 la un curs pentru profesorii de limba engleza( Language, Methodology and Culture) în  Anglia – prof. Jucan Daniela

6.    Proiecte şi parteneriate organizate sau în care au fost implicaţi membrii catedrei
-          prof. Jucan Daniela a aplicat si a obţinut un grant Comenius prin care va participa în aprilie 2011 la un curs pentru profesorii de limba engleză( Language, Methodology and Culture) în Anglia 
-          prof. Strat Ştefania a realizat parteneriatul educaţional Pryzacele y Amigos între clasa 11 I şi o clasă de elevi ce studiază limba spaniolă intensiv de la Colegiul Naţional Petru Rareş din Suceava, proiect ce se desfăşoară pe toată durata anului şcolar 2010-2011
-          prof. Tudor Profira Cristina a coordonat activităţile din cadrul Proiectului SCROLL cu tutori scoţieni – august 2010
-          prof. Tudor Profira Cristina a coordonat activităţile din cadrul Proiectului „Şi copiii pot fi generoşi”
-          prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa a încheiat un parteneriat cu Consiliul Britanic pe perioada noiembrie 2010– martie 2011 în care sunt implicaţi toţi membrii catedrei
-          prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa şi prof. Sabău Lupaşc Diana Oana s-au implicat în activităţile din cadrul parteneriatului cu şcolile din Szamotuly, Polonia şi Rezina, Republica Moldova
-          prof. Tudor Profira Cristina şi prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa s-au implicat în activităţile din cadrul Proiectului ASPEN derulate în şcoală
-          prof. Boicu Budu Ingrid şi prof. Sabău Lupaşc Diana Oana au desfăşurat activităţi de traducere şi interpretariat în cadrul parteneriatului încheiat între Colegiul Alexandru cel Bun şi Senior Experten Service (Bonn, Germania), pentru expertul culinar Bernhard Spengler, în perioada octombrie – noiembrie
-          prof. Jucan Daniela face parte din echipa de proiect Comenius bilateral Different Traditions-Common Emotions

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu