duminică, 3 aprilie 2011

Rapoarte de activitate ale membrilor catedrei de engleza

          RAPORT AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR 2010-2011, SEMESTRUL I

CÎMPAN BRÎNDUŞA LUMINIŢA – GRADUL I – PROFESOR TITULAR

1. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare:

- am pregătit elevi pentru olimpiada de limba engleză (faza pe şcoală, locală, judeţeană) şi pentru concursul Evaluare în educaţie – etapa I, 13 noiembrie 2010 – ANEXA 1
- am elaborat propuneri de subiecte pentru etapa locală a olimpiadei
- am organizat împreună cu membrii catedrei olimpiada de limba engleză – faza locală
- am organizat concursul Evaluare în educaţie în calitate de administrator de test – ANEXA 2
- am implicat un număr mare de elevi participanţi la olimpiada de limba engleză şi la concursul Evaluare în educaţie
- am fost profesor evaluator la etapa judeţeană a olimpiadei de limba engleză
- am implicat elevii în activităţi specifice disciplinei sau activităţi reprezentative pentru şcoală

1. participarea pe bază de voluntariat a unor elevi la activităţile din cadrul parteneriatului cu şcolile din Szamotuly, Polonia şi din Rezina, Republica Moldova, unde am fost personal implicată ( primirea invitaţilor – 24 octombrie ora 1 a.m., organizarea deschiderii festive din sala multi media şi deplasarea la Dom Polski , Muzeul Satului şi Cetatea de Scaun – 25 octombrie, Halloween – 26 octombrie, vizita la Cheile Bicazului -27 octombrie, vizita la Şcoala din Cacica, Salina din Cacica, Marginea, Suceviţa – 26 octombrie, Miss Boboc – 28 octombrie, vizita la şcoala din Poiana Micului, discoteca la club Face – 28 octombrie, masa festivă – 29 octombrie)

2. participarea unor elevi la elaborarea unei lucrări cu titlul Începuturile învăţământului liceal humorean 1908- 1945 prezentată la Sesiunea de comunicări din cadrul Zilelor Colegiului, lucrare care apare în volumul Evenimente, opere, descoperiri de-a lungul unui veac publicat de Editura George Tofan, Suceava – elevele Gătej Raluca Alexandra, Claudia Eveline Molocea din 12 A

3. implicarea elevilor în realizarea unor sarcini de lucru în cadrul parteneriatului cu Consiliul Britanic

4. implicarea elevilor în organizarea spectacolului concurs miss and Mister Boboc 2010 de care m-am ocupat personal împreună cu câţiva diriginţi ai claselor a 12-a ( monitorizare repetiţii, asigurare sponsorizare/ contracte de sponsorizare, stabilire probe, asigurare locaţiei, desemnare responsabilităţi, contactarea invitatului special, asigurarea legăturii permanente a Colegiului cu Tipografia Terra Design în vederea realizării biletelor, afişelor şi invitaţiilor, asigurarea promovării în presa judeţeană a etapelor premergătoare spectacolului şi a informaţiilor despre spectacol( Monitorul/Obiectiv)

5. implicarea elevilor în campania de donare de sânge şi însoţirea acestora la Suceava - 3 noiembrie

6. susţinerea şi însoţirea elevilor din clasa a 12-a C în activitatea de donare de bani şi produse Aşezământului de batrâni de la Pârteştii de Sus

7. implicarea elevilor în activităţile organizate în cadrul Zilelor Colegiului – 25-28 octombrie 2010

8. deplasarea cu elevii într-o excursie de trei zile la cabana Ridana – Rarău – 5-7 noiembrie 2010

9. organizarea împreună cu elevii şi prin contribuţia elevilor şi a părinţilor (bilete) a balului de Halloween – 26 octombrie
10. discutarea şi concluzionarea activităţilor desfăşurate în cadrul Programului Institului ASPEN „Young Leaders” – 3 octombrie

11. implicarea elevilor în organizarea activităţilor prilejuite de sărbătorile de iarnă

12. participarea alături de elevii din clasele a 12-a H şi a 12-a K la activitatea dedicată Zilei Poloniei în sala multimedia organizată de dna profesoară Wieczorkowska Urszula Danuta pe data de 11 noiembrie

13. implicare elevilor şi participarea la activităţile din cadrul proiectului naţional Let`s Do It Romania! – 25 septembrie 2010, în colaborare cu Primăria Gura Humorului

2. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare: -
ANEXA 1
3. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare prevăzute în Calendarul activităţilor educative: -
ANEXA 2

4. Activitatea ştiinţifico-metodică

- am organizat şedinţele comisiei metodice
- toţi membrii catedrei au participat la activitatea de cerc desfăşurată la Şcoala cu clasele I – VIII Comăneşti, - prof. Mihalachi Liliana – 20 octombrie 2010
- am însoţit-o pe dna inspector Agache Monica la Inspecţia Curentă 2 - 16 noiembrie 2010, prof. Jucan Daniela
- am efectuat asistenţe în cadrul Săptămânii calităţii (13 – 18 decembrie 2010 ) – prof. Boicu Budu Ingrid, prof. Rusu Ionela

6. Proiecte şi parteneriate organizate sau în care am fost implicată:
- m-am implicat în toate activităţile din cadrul parteneriatului cu Polonia şi Republica Moldova
- m-am implicat în activităţile din cadrul proiectului naţional Let`s Do It Romania!
- am încheiat un parteneriat cu Consiliul Britanic , parteneriat prin care membrii catedrei şi elevii au acces la materiale utile în dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor de limba engleză


Raport narativ al prof. Profira Cristina Tudor, membru al Catedrei de limba engleză,
Semestrul I, anul şcolar 2010-2011


 1. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare

Succesul şcolar depinde în mare parte de îmbinarea armonioasă a elementelor ce creează cadrul unei lecţii motivante şi atractive pentru elevi: proiectarea, desfăşurarea lecţiei prin activizarea elevilor, evaluarea şi comportamentul din timpul lecţiei. Pentru favorizarea reuşitei şcolare am realizat următoarele activităţi:
 • Am aplicat principiile taxonomiei lui Bloom şi am realizat sarcinile de la clasă pornind de la simplu (cunoaştere şi aplicare) la complex ( sinteză, analiză, argumentare), ţinând cond de potenţialul elevilor şi de nevoile lor.
 • Am corelat volumul şi a gradul de dificultate al cerinţelor cu particularităţile psihice, de vârstă şi individuale, şi cu durata activităţii de rezolvare a cerinţelor.
 • Am corelat conţinutul cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune.
 • Am urmărit atent gradul de structurare şi organizare a materialului prezentat la clasă, pentru a se plia pe nevoile elevului.
 • Am urmărit  eficienţa raportului dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul conţinutului, de tipul şi de varianta lecţiei, de particularităţile dezvoltării psihointelectuale.
 • Am controlat raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală, în contextul dat.
 • Am urmărit realizarea progresului şcolar prin urmărirea unui raport ascendent între rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare)
 • Am arătat preocupare pentru motivarea notei şi formarea capacităţii de autoevaluare
Am iniţiat acţiuni strategice de dezvoltare şi motivare a elevului: orientarea acţiunii şi gândirii elevilor, motivarea activităţii, favorizarea exprimării opiniei personale, acceptarea atitudinii elevilor, valorificarea experienţei elevilor

5.      Activitatea ştiinţifico-metodică.

            Am participat la consfătuirea profesorilor de limba engleză din luna septembrie, la toate activităţile catedrei, am urmat cursul de formare organizat de ISJ pentru profesorii metodişti. În prezent mă instruesc şi mă formez ca şi formator pentru cursul de „ Dezvoltare de competenţe cheie în comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii “( evaluarea va fi în luna martie).
           Începând din luna octombrie am participat la toate fazele Olimpiadei de limba engleză (faza pe şcoală, locală şi judeţeană), atăt în calitate de organizator- faza pe şcoală şi locală- cât şi ca evaluator.  În vacanţa intersemestrială am participat ca membru în Comisia Centrală a Olimpiadei Naţionale de Limba Engleză, în calitate de evaluator.
De asemenea, în calitate de profesor metodist, în luna octombrie am realizat inspecţia IC1 la Scoala cu clasele I- VIII din Ilişeşti.

6.      Proiecte şi parteneriate organizate sau în care au fost implicaţi membrii catedrei.

            Proiectele în care m-am implicat în primul semestru au fost următoarele:
 • Am organizat în oraş cursurile SCROLL cu tutori scoţieni
 • Participarea la acţiunile organizate cu prilejul „ Zilelor Colegiului”
 • Pregătit şi însoţit grupul de elevi care au susţinut examenul Cambridge, sesiunea  decembrie, 2010, Iaşi
 • Crearea în colegiu a Centrului de pre-testare Cambridge, care va avea prima pretestare în luna martie
 • Coordonat trupa de teatru Good Mourning. Am contribuit la traducerea piesei alese de elevi şi vagi sugestii la regie.
 • Am organizat întâlnirea informativă pentru elevii care doresc să studieze în Anglia sau alte ţări din UE, în colaborare cu ONG-ul EDU-MAX.
 • Am participat la organizarea activităţii de final de an calendaristic “ Obieiuri de Crăciun” împreună cu elevii şi diriginţii claselor a 12-a.
 • Am coordonat activitatea Consiliului elevilor şi Proiectul „ Şi copiii pot fi generoşi


Raport narativ al Catedrei/Comisiei metodice de LIMBĂ ENGLEZĂ
Semestrul I, an şcolar 2010-2011

 1. Componenţa catedrei ( se vor menţiona nominal membrii catedrei cu menţiunea: titular/ suplinitor/normă întreagă/ completare etc.)

Sabău-Lupaşc Diana-Oana- suplinitor, normă întreagă

 1. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare (Se vor enumera apoi acţiunile concrete desfăşurate vizând favorizarea succesului şcolar în activitatea la clasă )

·        În cadrul proiectului SES, am fost translator pentru expertul german în cadrul unor activităţi desfăşurate;
·        M-am implicat în activităţile organizate în cadrul schimbului de experienţă cu elevii şi profesorii din Polonia;
·        M-am implicat în organizarea petrecerii de HALLOWEEN (26 octombrie,2010) alături de catedra de limbă engleză;
·        Am organizat împreună cu elevii clasei a 7-a A sarbătorirea zilei de THANKSGIVING DAY (26 noiembrie, 2010);
·        Am întocmit subiecte pentru faza pe şcoală a Olimpiadei de limbă engleză;
·        Am fost profesor evaluator pentru olimpiada de limba engleză- faza pe scoală, localitate şi faza judeteană;
·        Am implicat elevii în participarea la Olimpiada de Limbă Engleză, concursul Evaluare în Educaţie şi Cangurul Lingvist;
·        Cu ocazia ZILEI EUROPENE A LIMBILOR am desfăşurat împreună cu elevii claselor a 7-a A, a10-a G şi a 11-aI o activitate denumită MULTICULTURALITATE ŞI PLURILINGVISM.
·        Mă ocup de pregătirea trupei de teatru AS WE ARE în vederea participării la concursul naţional TEATRU SUB CASTANI, Iaşi, 2011
·        În perioada 12-14 noiembrie, 2010 am organizat împreună cu elevii clasei a 10-a G o excursie de relaxare în zona Frasin;

 1. Activitatea ştiinţifico-metodică ( se vor menţiona participările profesorilor la activităţile catedrei, la alte forme de formare continuă-seminarii, cursuri, inspecţii pt. obţinerea gradelor didactice- max. 25 de rânduri, netabelat)

·        În data de 16 noiembrie, 2010, am susţinut Inspecţia Curentă 2 în vederea participării la Examenul de Gradul II, in august, 2011;
·        Am participat la cercul de Limbă Engleză desfăşurat în data de 20 octombrie, 2010, la Şcoala cu clasele I-VIII, Comaneşti;
Raport de autoevaluare
An şcolar 2010- 2011 – Semestrul I

Profesor Daniela Jucan

Domenii ale evaluării:

1. Proiectarea eficientă a curriculumului: (15 puncte)

- în semestrul I al anului şcolar 2010-2011, am proiectat activitatea didactică conform programei aferente fiecărei clase în parte, asigurând caracterul aplicativ al acesteia;
- proiectarea didactică s-a realizat pe baza achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabilior;
- am respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare;
- am completat corect documentele şcolare şi le-am predat la timp (planificări semestriale şi anuale la limba engleză; planificarea semestrială şi anuală la Consiliere şi orientare; catalogul clasei 11 D;
- am corelat strategiile didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare ;
- am conceput strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa şcolară în vigoare ;
- am pus accent pe calitatea informaţiilor, nu pe cantitatea lor ;
- am ales manualele şi materialele auxiliare adaptate profilului colectivelor de elevi ;
- am adaptat proiectarea didactică la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.

2. Realizarea curriculumului : (30 puncte)
 - am utilizat metode active în procesul de învăţare, adaptând limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor ;
- am utilizat o gamă diversificată de materiale autorizate pentru desfăşurarea eficientă a procesului de instruire (manuale şcolare, culegeri, resurse web);
- am realizat majoritatea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a educabililor, asigurând caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate;
- am utilizat experienţa individuală şi achiziţiile anterioare de învaţare ale educabililor, furnizând feed-back permanent în privinţa progresului şcolar realizat;
- am dat dovada de punctualitate şi realizare întocmai şi la timp a activităţilor planificate;
- am selectat manualele şi auxiliarele în concordanţă cu nivelul de pregătire al elevilor şi am dovedit capacitate de selecţie a conţinuturilor ;
- am diversificat modul de transmitere a informaţiilor şi am realizat activitate suplimentară pentru performanţă (olimpiada de limba engleză) ;
 - m-am implicat/ am participat la activităţi auxiliare : profesor asistent/ evaluator la olimpiada de limba engleză, fazele şcolară si locala (tombrie 2010, 27 noiembrie 2010) ; profesor evaluator la Concursul Naţional de Evaluare în educaţie la limba engleză (etapa I- 13 noiembrie 2010).

3. Evaluarea rezultatelor învăţării (20 puncte)
-am respectat sistemul notării ritmice conform reglementărilor în rigoare ;
- am comunicat sistematic rezultatele evaluării către beneficiarii de educaţie (în cadrul orelor de curs, în cadrul orelor de consiliere cu părinţii şi cu elevii) ;
- am încercat să asigur transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare ;
- am înregistrat activităţile de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. Realizarea activităţilor extracurriculare (10 puncte)
- am participat în calitate de profesor asistent/ evaluator la olimpiada de limba engleză, fazele şcolară si locală (octombrie 2010, 27 noiembrie 2010) ; profesor evaluator la Concursul Naţional de Evaluare în educaţie la limba engleză (etapa I- 13 noiembrie 2010) ;
- am pregătit elevi şi am participat cu acestia la fazele şcolară si locală a olimpiadei de limba engleză, cat si la concursul Cangurul lingvist.
- cu ocazia Zilei Europene a limbilor (26 septembrie 2010) am organizat o acţiune cu clasa 9I, intitulată The Cradle of English ;
- am stabilit, conform normelor în vigoare, o oră de consiliere şi orientare cu părinţii clasei 11D, în timpul căreia am discutat aspecte legate de situaţia la învăţătură, starea disciplinara, procesul instructiv- educativ, etc ;
 - am participat la activitatea de Halloween organizată în cadrul catedrei de limba engleză (26 octombrie 2010) ;
 -m-am implicat in organizarea CDI-ului, am amplasat cartile in limba engleza pe diferite teme de cunoastere si pe diferite nivele, am realizat afise promovand accesibilitatea acestor carti elevilor si programul, am realizat fise de imprumut, am imprumutat carti unui nr de 25 de elevi(nr in crestere);
- am intermediat o donatie de carte in limba engleza, care va suplimenta nevoile de carte ale cititorilor inscrisi la CDI si care s-a concretizat prin colaborarea personala cu Dl. John Korst de la firma A Thousand Books din SUA;
- m-am implicat in intocmirea unui parteneriat bilateral Comenius intitulat Different Traditions-Common Emotions ;


5. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică (15 puncte)
- am participat la întrunirile lunare ale consiliului profesoral, la şedinţele de catedră desfăşurate de responsabilul de catedră, prof. Luminiţa- Brînduşa Cîmpan, precum şi la activitatea de cerc pedagogic susţinută de prof. Liliana Mihalachi, în data de 20 octombrie 2010 (Şcoala cu clasele
I- VIII, Comăneşti) ;
- în cadrul Săptămânii calităţii, desfăşurată în perioada 13-18 decembrie 2010 în cadrul colegiului, am fost asistată la clasa 9F de către prof. metodist Cristina Tudor, obtinand nota maxima ;
- am aplicat si am obtinut un grant Comenius prin care voi participa in aprilie 2011 la un curs pentru profesorii de limba engleza( Language, Methodology and Culture) ce va lua loc in Anglia ;
- in vederea obtinerii gradului II, am fost inspectata de inspectorul de limba engleza Monica Agache si de seful de catedra, Luminita Cimpan, in data de 16 noiembrie 2010, obtinand calificativul FB.

6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia (10 puncte)
- am completat documentele şcolare conform prevederilor legale ;
- am respectat programul de lucru si toate atribuţiile prevăzute în fişa postului ;
- am popularizat prevederile ROI în cadrul colectivelor de elevi şi în rândul părinţilor ;
- am respectat procedurile de securitate a muncii şi PSI ;
- am promovat în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

- am aplicat si am obtinut un grant Comenius prin care voi participa in aprilie 2011 la un curs pentru profesorii de limba engleza( Language, Methodology and Culture) ce va lua loc in Anglia ;


RAPORT AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR 2010-2011, SEMESTRUL I

 BILAN ALINA-SÎNZIANA: profesor titular de limba engleză, grad didactic definitivat.

2. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare:
- am pregătit elevi pentru olimpiada de limba engleză (faza pe şcoală, locală, judeţeană) şi pentru concursul Cangurul lingvist;
- am susţinut o activitate dedicată Zilei Europene a limbilor (26 septembrie, 2010), intitulată Get United, Irrespective of the Borders!; acţiunea s-a desfăşurat cu elevii clasei 8A şi a avut ca scop principal conştientizarea acestora asupra importanţei studierii/ cunoaşterii/ utilizării unei limbi străine în viaţa de zi cu zi (limba engleză, în cazul de faţă).

3. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare: -

4. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare prevăzute în Calendarul activităţilor educative: -

5. Activitatea ştiinţifico-metodică:
- am elaborat propuneri de subiecte pentru olimpiada de limba engleză, faza locală;
- pe 27 septembrie 2010 am participat la activitatea Porţi deschise de Ziua Europeană a limbilor (profesor organizator- Cristina Tudor) ;
- am participat la activitatea de Halloween organizată în cadrul catedrei de limba engleză (26 octombrie 2010) ;
- am participat în calitate de profesor evaluator la olimpiada de limba engleză, fazele şcolară, locală şi judeţeană (octombrie 2010, 27 noiembrie 2010, 15 ianuarie 2011) ;
- am participat ca profesor evaluator la Concursul Naţional de Evaluare în educaţie la limba engleză (etapa I- 13 noiembrie 2010) ;
- am fost organizator pe şcoală al concursului Cangurul lingvist şi profesor asistent, asigurând desfăşurarea acestuia în condiţii optime şi expediind coletul cu fişsele de răspuns la terminarea concursului (26 ianuarie 2011) ;
- am participat la activitatea de cerc pedagogic susţinută de prof. Liliana Mihalachi, în data de 20 octombrie 2010 (Şcoala cu clasele I- VIII, Comăneşti) ;
- în cadrul Săptămânii calităţii, desfăşurată în perioada 13-18 decembrie 2010, am fost asistată la clasa 9G de către prof. metodist Cristina Tudor.
6. Proiecte şi parteneriate organizate sau în care au fost implicaţi membrii catedrei:
- în cadrul parteneriatului încheiat între Colegiul Alexandru cel Bun şi Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management (Univ. Ştefan cel Mare, Suceava), am întreprins o vizită de informare cu elevii clasei 12E (12 noiembrie, 2010) ; acţiunea a avut ca scop desfăşurarea unor activităţi de orientare şcolară, specifice elevilor claselor a XII-a

 


Raport de activitate
Profesor Strat Stefania
Semestrul I, an şcolar 2010-2011

 1. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare

In semestrul I al anului şcolar 2010-2011 am desfăşurat următoarele
acţiuni vizând favorizarea succesului şcolar:
-         am utilizat metode active in procesul de invăţare, adaptand limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor ;
-         am utilizat o gamă diversificată de materiale autorizate pentru desfasurarea eficienta a procesului de instruire (manuale scolare, culegeri, resurse web);
-         am realizat majoritatea obiectivelor curriculare in timpul activitatii scolare a educabililor, asigurand caracterul aplicativ al cunostintelor predate;
-         am utilizat experienta individuala si achizitiile anterioare de invatare ale educabililor, furnizand feed-back permanent in privinta progresului scolar realizat;
-         am adaptat metodologia didactica la particularitatile geografice, demografice, etnice, economice, sociale si culturale ale comunitatii in care functioneaza unitatea de invatamant.
-         am conceput si aplicat teste predictive, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare urmărite;
-         am promovat in rândul elevilor sistemul de autoevaluare si evaluare intre colegi, incurajând folosirea unui astfel de sistem;
-         am realizat prezentarea unor proiecte realizate de elevi pe anumite teme (de exemplu: Old housing vs. Modern housing, Extreme Sports), la jurizarea participând şi colegii celor evaluaţi;
-         am încurajat exprimarea liberă în cadrul competenţei de comunicare într-o limbă străină;
-         am ales strategiile optime de predare-învăţare, adaptate fiecărui caz special de educabil, integrând toţi educabilii, fără discriminare;

 1. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare pe discipline(începând cu faza judeţeană)

 1. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare prevăzute în Calendarul activităţilor educative (începând cu faza judeţeană)

 1. Activitatea ştiinţifico-metodică
- am participat la intrunirile lunare ale Consiliului profesorilor, la şedinţele de catedră desfăşurate de responsabilul de catedra, prof. Cimpan Luminiţa-Brinduşa, precum si la  activităţi ale cercului pedagogic;
- incepând cu septembrie 2010 sunt examinator naţional ECL (European Consortium for the certificate of Attainament in Modern Languages) la limba spaniolă, obţinând certificatul pe 6.09. 2010;

 1. Proiecte şi parteneriate organizate sau în care au fost implicaţi membrii catedrei
-am realizat parteneriatul educaţional Pryzacele y Amigos între clasa 11 I şi o clasă de elevi ce studiază limba spaniolă intensiv de la Colegiul Naţional Petrus Rareş din Suceava, proiect ce se desfăţoară pe toată durata anului şcolar 2010-2011;
- fac parte din comisia de colaboratori ai proiectul Amfitrionii particpând la toate întrunirile şi activităţile acestuia;
- am participat la activităţi din cadrul proiectului Zilele Colegiului , precum organizarea petrecerii de Halloween.RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR 2010-2011
SEMESTRUL I


1. BOICU-BUDU INGRID: profesor titular de limba engleză, grad didactic definitivat.

2. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare:
·        am pregatit elevi pentru concursul „Evaluare în educaţie”, etapa I, ce s-a desfăşurat în data de 13.11.2010;
·        am pregătit elevi pentru olimpiada de limba engleză, etapa pe şcoală, etapa locală si etapa judeţeană;
·        am susţinut o activitate dedicată Zilei Europene a limbilor , în data de 24.09.2010 intitulată ARE YOU READY FOR LIFE? Acţiunea s-a desfăşurat cu elevii clasei 12G şi a constat în prezentarea, studierea şi completarea de către fiecare elev, a unui C.V. European în limba engleză, numit şi “Europass”.  Cei 33 de elev ai clasei a 12-a G, au apreciat această activitate ca fiind una foarte utilă, deoarece, în mai puţin de un an vor încheia ciclul de învăţământ liceal, şi orice instituţie din ţară sau din străinătate acceptă pentru intervievare sau angajare numai C.V. –uri de tip “Europass”.

3. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare: ANEXA 1 - raport catedra

4. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare prevăzute în Calendarul activităţilor educative:  ANEXA 2 – raport catedra

5. Activitatea ştiinţifico-metodică:
·        pe 27 septembrie 2010 am participat la activitatea Porţi deschise de Ziua Europeană a limbilor (profesor organizator- Cristina Tudor) ;
·        am participat în calitate de profesor evaluator la olimpiada de limba engleză, etapa pe şcoală – 29.10.2010 şi etapa locală -27.11.2010;
·        am participat in calitate de profesor evaluator la Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la limba engleză (etapa I- 13 noiembrie 2010) ;
·        am participat în calitate de profesor asistent la concursul Cangurul lingvist ce s-a desfăşurat în data de 26.01.2011;
·        am fost asistată la clasa 9H de către prof. metodist Luminiţa Cîmpan în cadrul Săptămânii calităţii în educaţie, desfăşurată în perioada 13-18 decembrie 2010.

6. Proiecte şi parteneriate organizate sau în care au fost implicaţi membrii catedrei:
 • în cadrul parteneriatului încheiat între Colegiul Alexandru cel Bun şi Senior Experten Service (Bonn, Germania), am asigurat serviciile de traducere şi interpretariat necesare expertului culinar Bernhard Spengler, care şi-a impartasit vastele cunoştinţe elevilor de la filiera tehnologică, timp de cinci săptămâni, în perioada octombrie-noiembrie 2010.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu