duminică, 3 aprilie 2011

Documentele necesare pentru realizarea unei excursii tematice scolare
                                                        Excursia Tematică Scolară

EXCURSIILE CARE SE REALIZEAZĂ IN AFARA ORELOR DE CURS:

Directorul scolii are obligatia să verifice următoarele documente pentru aprobarea excursiei:

v    Cerere înregistrată la secretariatul unitătii prin care se solicită aprobarea excursiei;
v    Tabelul nominal cu elevii participanti, clasa, date de contact, semnătura acestora
v    Declaratii ale părintilor ( sunt de acord ca fiul/fiica lor să participe în excursia/ proiectulconcursul coordonat de cadrul didactic respectiv
v    Angajament din partea părintilor pentru elevii minori prin care acestia iau la cunostintă de programul excursiei/proiectului si îsi asumă comportamentul fiicei/fiului lor. De asemenea este de acord cu regulile excursiei
v    Copie după licenta de transport a transportatorului- deplasare cu autocar, microbuz
v    Document de prelucrarea normelor de protectie pentru deplasarea elevilor în excursie
Dacă excursia este în timpul orelor de curs se vor mai adăuga următoarele documente:

v    Adresă înregistrată din partea unitătii scolare către inspectoratul scolar, din care să rezulte verificarea de către director a celor 6 documente
v    Graficul de recuperare a orelor de curs pentru elevi
v    Asigurarea suplinirii pentru cadrele didactice ( 1 cadru didactic la 10 elevi)

Directorul unitătii aprobă excursia si trimite o informare inspectoratului scolar după finalizarea acesteia.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu