duminică, 3 aprilie 2011

CLASA a 9 a Tabel centralizator cu discipline opţionale anul şcolar 2010 – 2011Colegiul Alexandru cel Bun                                         

725300 Gura Humorului, jud. Suceava

Bd. Bucovina, nr. 41

telefax: 0230 235098, tel.: 0230 235099

CLASA a 9 a                                                                                        
Tabel centralizator cu discipline opţionale
 anul şcolar 2010 – 2011 

Nr.
crt.
Disciplina opţională
Aria curriculară
Clasa
Nr.ore/
Săpt.
Durata
Ani
Tip opţional
Nume si
prenume cadru didactic
Inspector
de
specialitate
Semnatura
  1.  
English through Drama
Limbă şi comunicare
9F
1
1 an
opţional ca disciplină nouă
Sabău Lupaşc Diana Oana
Monica Agache

  1.  
Chimie
Matematică şi ştiinţe
9C,
9D
1
1 an
aprofundare
Purcăreaţă Lucica
Cioltan Niculina
Carmen Gina Ciobîcă

  1.  
Competenţă în mass media
Om şi societate
9G
1
1 an
opţional ca disciplină nouă

Rusu Daniel
Laurenţa Hacman


Director,Prof. Mihaela Ursaciuc                                                                                                                       Întocmit,
Profesor Luminiţa Cîmpan
                                                                                                      Responsabil Comisia pentru elaborarea ofertei CDŞ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu